Ujian Minda online Siri 1

Uji Pengetahuan anda mengenai pengecaman corak !!!
  Arahan : Baca soalan dengan teliti. Klik butang bagi jawapan pilihan.
1. Apakah maksud pengecaman corak?
  A. Memecahkan masalah yang rumit kepada pecahan masalah yang lebih kecil
B. Membina model daripada pengecaman corak
C. Melihat persamaan umum sesuatu masalah
   
2. Kenapa kita perlu melihat corak sesuatu masalah?
  A. Corak akan memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah
B. Corak menyebabkan penyelesaian masalah semakin rumit
C. Kita tak perlu pun melihat corak sesuatu masalah
   
3. Yang mana di antara berikut berkaitan dengan pengecaman corak?
  A. Semua kereta ada tayar
B. Kereta saya berwarna biru
C. Kereta kawan saya ada pemain MP3
   
4. Yang mana di antara berikut berkaitan dengan pengecaman corak?
  A. Burung Kakak Tua berwarna biru dan hijau
B. Semua burung Kakak Tua ada dua sayap
C. Burung kakak Tua saya boleh berkata 'Hello, apa kabar'
   
5. Yang mana di antara berikut berkaitan dengan pengecaman corak?
  A. Rumah saya ada kebun bunga
B. Rumah saya dan teman saya ada kebun bunga
C. Rumah kawan saya ada kebun bunga
   
6. Yang mana di antara berikut TIDAK berkaitan dengan pengecaman corak?
  A. Semua kucing ada ekor
B. Kucing-kucing kami suka berjalan-jalan
C. Kucing ini tidak suka makan ikan segar
   
7. Yang mana di antara berikut TIDAK berkaitan dengan pengecaman corak?
  A. Sebahagian jam ada locang
B. Sebahagian jam adalah dalam bentuk digital
C. Jam tangan ini terdapat pelbagai fungsi
   
8. Apa yang terjadi sekiranya kita mengabaikan pengecaman corak?
  A. Terhasilnya penyelesaian yang kurang cekap
B. Cadangan penyelesaianya mungkin tersilap
C. Terjadi penyelesaian yang silap dan kurang berkesan
   
   

Disediakan oleh:
Muhammad Khairi